R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

keskivirhe

Robusti regressio ja robustit keskivirheet

Robustilla regressiolla tarkoitetaan yleensä menetelmää, joka ei ole esimerkiksi tavanomaisen lineaarisen regression tapaan yhtä herkkä poikkeaville havainnoille. R:ssä robustin regression voi sovittaa esimerkiksi MASS-paketin funktiolla rlm(). Funktio sovittaa lineaarisen regression käyttäen M-estimaattoria, joka on selitetty hyvin Cross Validated -palstan keskustelussa. M-estimaattori on robusti vastemuuttujassa oleville poikkeaville havainnoille, muttei välttämättä selittävien muuttujien poikkeaville havainnoille. Jos mallin […]

Tags: , ,

Posted in R-ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa Robusti regressio ja robustit keskivirheet