R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Siloitettu hajontakuvio

Jos on tarpeen esittää hajontakuviossa suuri määrä havaintoja, voi tavanomaisesta hajontakuviosta olla vaikea hahmottaa muuttujien suhdetta. Tällöin voidaan käyttää jonkinlaista siloitettua tai pehmennettyä hajontakuviota. Sellaisten piirtämiseen on R:ssä runsaasti erilaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi:

# Simuloidaan aineisto
x<-rnorm(45000)
y<-x+rnorm(45000, mean=1, sd=0.5)
 
# Tehdään viisi pikkukuvaa
par(mfrow=c(3,2), mar=c(2,2,2,2))
 
# Tavanomainen hajontakuvio
plot(x, y, pch=20, main="plot()")
 
# Hajontakuvio, jossa värinä on läpinäkyvä musta
plot(x, y, pch=16, cex=0.5, col="#00000006", main="plot() with transparent color")
 
# Siloitettu hajontakuvio
library(geneplotter)
smoothScatter(x,y, nrpoint=0, colramp = colorRampPalette(c("white", "black")), main="smoothScatter()")
 
# Luokiteltu hajontakuvio
#library(hexbin)
#plot(hexbin(x, y), main="hexbin()")
 
# Luokiteltu hajontakuvio
#library(IDPmisc)
#iplot(x,y)
 
# Luokiteltu hajontakuvio
library(gplots)
hist2d(x,y, nbins=100, col = colorRampPalette(c("white", "black"))(16), main="hist2d()")
#rug(x,side=1)
#rug(y,side=2)
box()
 
# Kehäkukkakuvio
table(round(x),round(y))
sunflowerplot(round(x),round(y), col="black", seg.col="black", size=1/16, main="sunflowerplot()")

Edellinen koodi tuottaa seuraavan kuvion:


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *