R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Hakemistopuu R:llä

Windowsin DOS:ssa (cmd.exe) on edelleen mahdollista piirtää hakemistopuu komennolla tree. Jokseenkin saman voi tehdä R:ssäkin paketilla data.tree. Alla esimerkki R:n asennuspolkua käyttäen.

Pakettiin data.tree kannattaa muutenkin tutustua, sillä paketilla voi tehdä erilaisia puuoperaatioita, jotka muuten olisivat hieman haastavampia. Paketin vinjetti antaa hyviä esimerkkejä erilaisista sovelluksista.

# Hakemistopolku
setwd("C:\\Program Files\\R\\R-3.5.0\\")
 
# Listaa tiedostot
files <- dir(full.names=T, recursive=T, include.dirs = T)
 
# Rajoita vain kansioihin
files <- dirname(files)
# tai
files <- list.dirs()
 
# Rajoitetaan hakemistojen syvyydellä
max.depth <- 3
path.lengths <- lapply(strsplit(files, "/"), length)
files <- files[path.lengths <= max.depth]
 
# Piirretään puu
library(data.tree)
mytree <- data.tree::as.Node(data.frame(pathString = files))
 
print(mytree)
       levelName
1 .          
2  ¦--bin       
3  ¦  ¦--i386    
4  ¦  °--x64     
5  ¦--doc       
6  ¦  ¦--html    
7  ¦  °--manual   
8  ¦--etc       
9  ¦  ¦--i386    
10 ¦  °--x64     
11 ¦--include     
12 ¦  °--R_ext    
13 ¦--library     
14 ¦  ¦--base    
15 ¦  ¦--boot    
16 ¦  ¦--class    
17 ¦  ¦--cluster   
18 ¦  ¦--codetools  
19 ¦  ¦--compiler  
20 ¦  ¦--datasets  
21 ¦  ¦--foreign   
22 ¦  ¦--graphics  
23 ¦  ¦--grDevices  
24 ¦  ¦--grid    
25 ¦  ¦--KernSmooth 
26 ¦  ¦--lattice   
27 ¦  ¦--MASS    
28 ¦  ¦--Matrix   
29 ¦  ¦--methods   
30 ¦  ¦--mgcv    
31 ¦  ¦--nlme    
32 ¦  ¦--nnet    
33 ¦  ¦--parallel  
34 ¦  ¦--rpart    
35 ¦  ¦--spatial   
36 ¦  ¦--splines   
37 ¦  ¦--stats    
38 ¦  ¦--stats4   
39 ¦  ¦--survival  
40 ¦  ¦--tcltk    
41 ¦  ¦--tools    
42 ¦  ¦--translations
43 ¦  °--utils    
44 ¦--modules     
45 ¦  ¦--i386    
46 ¦  °--x64     
47 ¦--share      
48 ¦  ¦--dictionaries
49 ¦  ¦--encodings  
50 ¦  ¦--licenses  
51 ¦  ¦--make    
52 ¦  ¦--R      
53 ¦  ¦--Rd     
54 ¦  ¦--texmf    
55 ¦  °--zoneinfo  
56 ¦--src       
57 ¦  °--library   
58 ¦--Tcl       
59 ¦  ¦--bin     
60 ¦  ¦--bin64    
61 ¦  ¦--include   
62 ¦  ¦--lib     
63 ¦  °--lib64    
64 °--tests      
65   °--Examples