R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

CRAN Task Views

R-projektin sivuilla on nk. Task Views-sivusto, joilla esitetään funktiokirjastot tietyn tilastotieteen osa-alueen ja/tai menetelmän näkökulmasta. Esimerkiksi Survival Task View esittelee kaikki survival-analyysiin liittyvät funktiokirjastot tietyn menetelmän näkökulmasta. Kaikki ko. Task View:n liittyvät funktiokirjastot voi myös asentaa kerralla sivuilla esiteltävillä komennoilla. Kannattaa kuitenkin huomata, että kirjastoja on paljon ja joukossa saattaa olla runsaasti sellaisia kirjastoja, joita ei välttämättä tarvitse.