R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Subplot: pienempi kuva osaksi isoa kuvaa

Olen muutamassa edellisessä postauksessa (esim. tämä ja tämä) kirjoittanut miten samaan kuva-alueeseen saadaan useita kuvia. Usein tarve voi olla kuitenkin toisenlainen, eteen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa pitäisi saada ns. subplot ison kuvan reunaan. Tämän tekeminen onnistuu mm. R:n fig-parametrilla. Ohessa siitä esimerkki.

> plot(dist ~ speed, data=cars, col="blue", ylab="dist",
xlab="speed", cex.axis=0.9, pch=15,
main="Data Cars: dist vs. speed", bg="white")
 
> cars.lo <- loess(dist ~ speed, cars)
> pd <- predict(cars.lo, data.frame(speed = seq(5, 30, 1)), se = TRUE)
> lines(pd$fit, col="black", lty=2, lwd=2)
 
> #par(fig=c(x_vasen, x_oikea, y_ala, y_ylä), new = T)
> opar <- par(fig=c(0.05, 0.4, 0.5, 0.95), new=T)
> hist(cars$dist, col="red", ylab="", xlab="",
cex.axis=0.6, pch=20, main="Hist: dist", cex.main=0.6)
> box()
> par(opar)

Syntynyt kuva näyttää tältä:

Toinen mahdollisuus on käyttää TeachingDemos-paketin subplot-funktiota.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *