R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Äänen tuottaminen R:llä

R osaa tuottaa ääntä, eikä tekninen toteutus ole edes kovin vaikeaa. Mutta miksi kukaan haluaisi tehdä niin?

Äänten tuotosta data-analyysien yhteydessä voi olla monenlaista hyötyä. Kaikki eivät esimerkiksi hahmota kuvallisia esitysmuotoja yhtä helposti kuin ääniä tai musiikkia, jolloin vaikkapa äänenkorkeuden vaihtelulla voidaan ilmaista muutoksia tai trendejä aineistossa. Äänten käyttö mahdollistaa tai ainakin helpottaa analyysien tekemistä hyvin huononäköisille tai sokeille – aiheesta on tutkimustuloksiakin. Edellä mainittujen näkökulmien lisäksi äänten tuottoa voidaan hyödyntää esimerkiksi algoritmisessa musiikin tuotannossa [1, 2]. Tai sitten vain sikermien soittamisessa ilman varsinaisia soittimia…

Suurin osa varmasti tuntee kappaleen ”Ostakaa makkaraa”? Sen sävelkulku on siinä määrin yksinkertainen, että sen osaa soittaa jollakin soittimella todennäköisesti liki kuka tahansa. Sävelmä voidaan myös tuottaa R:llä, kunhan tiedetään nuottien järjestys kappaleessa, nuottien taajuus hertseinä sekä kappaleen tempo ja nuottien pituudet. Näiden tietojen avulla voidaan tuottaa äänikäyrä, joka voidaan sitten soittaa audio-paketilla.

Kahdeksan oktaavin nuottien taajuudet on esitetty alla olevassa taulukossa, joka luetaan R:ään objektiin notes.

# Nuottitaulukko on peräisin osoitteesta:
# http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
 
notes<-structure(list(Note = c("C0", "C#0/Db0", "D0", "D#0/Eb0", "E0", 
"F0", "F#0/Gb0", "G0", "G#0/Ab0", "A0", "A#0/Bb0", "B0", "C1", 
"C#1/Db1", "D1", "D#1/Eb1", "E1", "F1", "F#1/Gb1", "G1", "G#1/Ab1", 
"A1", "A#1/Bb1", "B1", "C2", "C#2/Db2", "D2", "D#2/Eb2", "E2", 
"F2", "F#2/Gb2", "G2", "G#2/Ab2", "A2", "A#2/Bb2", "B2", "C3", 
"C#3/Db3", "D3", "D#3/Eb3", "E3", "F3", "F#3/Gb3", "G3", "G#3/Ab3", 
"A3", "A#3/Bb3", "B3", "C4", "C#4/Db4", "D4", "D#4/Eb4", "E4", 
"F4", "F#4/Gb4", "G4", "G#4/Ab4", "A4", "A#4/Bb4", "B4", "C5", 
"C#5/Db5", "D5", "D#5/Eb5", "E5", "F5", "F#5/Gb5", "G5", "G#5/Ab5", 
"A5", "A#5/Bb5", "B5", "C6", "C#6/Db6", "D6", "D#6/Eb6", "E6", 
"F6", "F#6/Gb6", "G6", "G#6/Ab6", "A6", "A#6/Bb6", "B6", "C7", 
"C#7/Db7", "D7", "D#7/Eb7", "E7", "F7", "F#7/Gb7", "G7", "G#7/Ab7", 
"A7", "A#7/Bb7", "B7", "C8", "C#8/Db8", "D8", "D#8/Eb8", "E8", 
"F8", "F#8/Gb8", "G8", "G#8/Ab8", "A8", "A#8/Bb8", "B8"), Frequency..Hz. = c(16.35, 
17.32, 18.35, 19.45, 20.6, 21.83, 23.12, 24.5, 25.96, 27.5, 29.14, 
30.87, 32.7, 34.65, 36.71, 38.89, 41.2, 43.65, 46.25, 49, 51.91, 
55, 58.27, 61.74, 65.41, 69.3, 73.42, 77.78, 82.41, 87.31, 92.5, 
98, 103.83, 110, 116.54, 123.47, 130.81, 138.59, 146.83, 155.56, 
164.81, 174.61, 185, 196, 207.65, 220, 233.08, 246.94, 261.63, 
277.18, 293.66, 311.13, 329.63, 349.23, 369.99, 392, 415.3, 440, 
466.16, 493.88, 523.25, 554.37, 587.33, 622.25, 659.25, 698.46, 
739.99, 783.99, 830.61, 880, 932.33, 987.77, 1046.5, 1108.73, 
1174.66, 1244.51, 1318.51, 1396.91, 1479.98, 1567.98, 1661.22, 
1760, 1864.66, 1975.53, 2093, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 
2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520, 3729.31, 3951.07, 4186.01, 
4434.92, 4698.63, 4978.03, 5274.04, 5587.65, 5919.91, 6271.93, 
6644.88, 7040, 7458.62, 7902.13), Wavelength..cm. = c(2109.89, 
1991.47, 1879.69, 1774.2, 1674.62, 1580.63, 1491.91, 1408.18, 
1329.14, 1254.55, 1184.13, 1117.67, 1054.94, 995.73, 939.85, 
887.1, 837.31, 790.31, 745.96, 704.09, 664.57, 627.27, 592.07, 
558.84, 527.47, 497.87, 469.92, 443.55, 418.65, 395.16, 372.98, 
352.04, 332.29, 313.64, 296.03, 279.42, 263.74, 248.93, 234.96, 
221.77, 209.33, 197.58, 186.49, 176.02, 166.14, 156.82, 148.02, 
139.71, 131.87, 124.47, 117.48, 110.89, 104.66, 98.79, 93.24, 
88.01, 83.07, 78.41, 74.01, 69.85, 65.93, 62.23, 58.74, 55.44, 
52.33, 49.39, 46.62, 44.01, 41.54, 39.2, 37, 34.93, 32.97, 31.12, 
29.37, 27.72, 26.17, 24.7, 23.31, 22, 20.77, 19.6, 18.5, 17.46, 
16.48, 15.56, 14.69, 13.86, 13.08, 12.35, 11.66, 11, 10.38, 9.8, 
9.25, 8.73, 8.24, 7.78, 7.34, 6.93, 6.54, 6.17, 5.83, 5.5, 5.19, 
4.9, 4.63, 4.37)), .Names = c("Note", "Frequency..Hz.", "Wavelength..cm."
), row.names = c(NA, -108L), class = "data.frame")

Ostakaa makkaraa sävelkulku voidaan esittää käyttäen yllä olevassa objektissa olevia nuottien merkintöjä:

ostakaa_makkaraa<-data.frame(note=c("B4", "A4", "G4", "B4", "A4", "G4", "G4", "G4", "G4", "G4", "G4", "G4", "G4", "G4", "B4", "A4", "G4"),
               duration=c(0.25, 0.25, 0.5, 0.25, 0.25, 0.5, rep(0.125, 8), 0.25, 0.25, 0.5))
ostakaa_makkaraa$freq<-notes$Frequency..Hz.[match(ostakaa_makkaraa$note, notes$Note)]
 
ostakaa_makkaraa
 
#  note duration  freq
#1  B4  0.250 493.88
#2  A4  0.250 440.00
#3  G4  0.500 392.00
#4  B4  0.250 493.88
#5  A4  0.250 440.00
#6  G4  0.500 392.00
#7  G4  0.125 392.00
#8  G4  0.125 392.00
#9  G4  0.125 392.00
#10  G4  0.125 392.00
#11  G4  0.125 392.00
#12  G4  0.125 392.00
#13  G4  0.125 392.00
#14  G4  0.125 392.00
#15  B4  0.250 493.88
#16  A4  0.250 440.00
#17  G4  0.500 392.00

Näiden lisäksi tarvitaan siis kappaleen tempo ja sämpläystiheys sekä funktio, jolla tiedot muutetaan äänikäyräksi:

# Alkuperäinen koodi on peräisin seuraavista keskusteluketjuista:
# http://stackoverflow.com/questions/32857065/is-it-possible-to-code-music-in-r-and-play-it-back-mac-os-x
# http://stackoverflow.com/questions/31782580/how-can-i-play-birthday-music-using-r
 
tempo <- 40
sample_rate <- 44100
 
make_sine <- function(freq, duration) {
 wave <- sin(seq(0, duration / tempo * 60, 1 / sample_rate) *
        freq * 2 * pi)
 fade <- seq(0, 1, 50 / sample_rate)
 wave * c(fade, rep(1, length(wave) - 2 * length(fade)), rev(fade))
}

Lopullinen sinikäyrä muodostetaan seuraavasti:

wave<-c(unlist(mapply(make_sine, ostakaa_makkaraa$freq, ostakaa_makkaraa$duration)))

Lopuksi muodostettu sikermä voidaan soittaa:

library(audio)
play(wave)

Yllä kuvattuja funktioita ja tietoja käyttäen voidaan esittää myös dataa äänenä. Otetaan esimerkiksi vaikkapa perinteisen iris-aineiston muuttuja Petal.width. Aineiston arvot voidaan ensin skaalata jollekin sopivalle asteikolle, minkä jälkeen uudelleenkoodatuista arvoista voidaan tehdä äänitietoja, joka sitten toistetaan:

library(scales)
 
dat<-iris[,4]
dat2<-rescale(dat, c(261.63, 493.88))
 
wave<-c(unlist(mapply(make_sine, dat2, 0.05)))
play(wave)

Tässä muuttujan arvoja ei ole koodattu suoraan eri nuoteiksi, vaan ylipäätään jollekin soveltuvalle hetrsivälille. Edellä viitatun väitöskirjan tekstissä on kuitenkin esitetty useita tapoja koodata arvot diskreeteiksi nuoteiksi. Eräs tällainen tapa on modulokoodaus.

Muodostettu siniaalto on mahdollista tallentaa RIFF-muodossa tietokoneelle, jolloin se voidaan toistaa vaikkapa Windowsin Media Playerilla:

save.wave(wave, "wave.wav")

Edellä esitetty tapa muodostaa pidempiä ääniä tai sikermiä mahdollistaisi myös Mozartin noppapelin toteuttamisen R:llä. Siinäpä hauskankuuloinen viikonloppuprojekti sadepäivien varalta!