R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Kuvan koostaminen osakuvista: ImageMagick

Edellisessä viestissä kirjoitin useiden kuvien koostamisesta samaan kuva-alueeseen layout-funktiolla ja par-funktion mfrow/mfcol-parametreilla. Tämä sama voidaan tehdään myös käyttäen ImageMagick-ohjelmaa. ImageMagick tulee asentaa koneelle ennen ao. skriptin ajamista.

#Esimerkkikuvat otettu ?matplot ja skritpi testattu MacOS:lla
#Tehdään ensimmäinen kuva
 
png("kuva1.png", width=400, height=400)
sines <- outer(1:20, 1:4, function(x, y) sin(x / 20 * pi * y))
matplot(sines, type = "b", pch = 21:23, col = 2:5, bg = 2:5,
    main = "matplot(...., pch = 21:23, bg = 2:5)")
dev.off()
 
#Tehdään toinen kuva
 
png("kuva2.png", width=400, height=400)
x <- 0:50/50
matplot(x, outer(x, 1:8, function(x, k) sin(k*pi * x)),
    ylim = c(-2,2), type = "plobcsSh",
    main= "matplot(,type = \"plobcsSh\" )")
dev.off()
 
#Yhdistetään siten, että kuvat tulevat samaan kuvaan rinnakkain
#Alla oleva skripti voidaan ajaa myös shellistä
system("convert \\( kuva1.png kuva2.png +append \\)
-background none -append yhdistetty.png")

Muodostuva yhdistemäkuva näyttää seuraavalta:


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *