R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

Luottamusvälien piirtäminen

Keskiarvon luottamusvälien piirtäminen ei R:ssä ole välttämättä kovin suoraviivaista. Apu tähän löytyy kuintenkin mm. gregmisc-paketeista. Ohessa muutama esimerkki tästä:

#install.packages("gregmisc")
library(gregmisc)
#piirretään keskarvot ja luottamusvälit käyttäen
#plotmeans-funktiota
with(Indometh, plotmeans(conc ~ Subject, ylim=c(0,2),
main="Luottamusvälit"))
 
#tehdään kuva käyttäen plotCI-funktiota
g <- with(Indometh, tapply(conc, list(Subject), ci))
g <- data.frame(do.call("rbind", g))
names(g) <- c("estimaatti","li","ui","stderr")
plotCI(g$estimaatti, li=g$li, ui=g$ui, xaxt="n",
ylim=c(0,2), main="Luottamusvälit", col="blue")
axis(side=1, at=1:6, labels=rownames(g), las=1)
 
#tehdään kuva "käsin"
plot(g$estimaatti, ylim=c(0, 2), xaxt="n",
xlab="", main="Luottamusvälit", col="blue")
arrows(1:6,g$ui,1:6,g$li, angle=90, code=3,
length=0.1, col="blue")
axis(side=1, at=1:6, labels=rownames(g), las=1)
 
#tehdään kuva käytten sciplot-paketin lineplot.CI-funktiota
#install.packages("sciplot")
library(sciplot)
lineplot.CI(Indometh$Subject, Indometh$conc,
ylim=c(0,2), col="blue", main="Luottamusvälit")

Luottamusvälien piirtäminen Lattice- ja Hmisc-pakettien avulla on esitelty esim. tässä viestiketjussa.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *