R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

toukokuu, 2017

A quick note on Spark and R

Apache Spark is cluster-computing system with a few add-on tools for added functionality such as SQL queries and machine learning. Spark has an APIs in several languages, one of which is R. There are at least two R packages that implement an interface to Spark. These are SparkR and sparklyr. Package sparklyr makes installing Hadoop, […]

Tags: ,

Posted in Note to self, R-ohjelmointi | No Comments »

Phylogenetic analyses using R

Phylogenetics (or molecular systematics) is a methodology that is used for inferring evolutionary relationships between individuals or taxa, such as species. Nowadays phylogenetics is often classified as a subfield of bioinformatics. Phylogenetic bioinformatics is distinctively a computational field, although phylogenetics as such just has deep roots in episdemology and theory of evolution. Contemporary computational phylogenetics […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in R-ohjelmointi | No Comments »

Interaktiivinen kuntakartta, vol 2: Millä alueilla asuvat osingonsaajat?

Jarno kirjoittikin jo aiemmin interaktiivisen kuntakartan muodostamisesta R:llä leafletR-pakettia hyödyntäen. Esitän seuraavassa toisen tavan toteuttaa interaktiivinen kuntakartta hyödyntämällä R:ää, Javascriptiä ja SVG-tiedostomuotoa. Idea syntyi tarpeesta tehdä kuntakarttojen teko mahdollisimman helpoksi R:ää osaamattomalle käyttäjälle. Ratkaisussa on lisäksi etuna kustomoitavuus (kehittäjille) ja paikallisuus (ratkaisu ei nojaa pilvipalveluihin, joka saattaa olla este esimerkiksi arkaluontoisia tietoja käsitellessä). Tekstin rakenne […]

Posted in Grafiikka, Muu ohjelmointi, R-ohjelmointi | No Comments »

Category