R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

elokuu, 2016

Värisokeuden vaikutuksen simulointi

Värisokeus tarkoittaa tilaa, jossa ihmisen väriaisti on häiriintynyt. Yleensä tila johtuu silmän verkkokalvon joidenkin tappisolutyyppien viallisuudesta tai puuttumisesta. On arvioitu, että jopa 10 % miehistä saattaa kärsiä värisokeudesta. Värisokeus on tärkeää huomioida, kun tuotetaan esimerkiksi esitysgrafiikkaa. Jos tätä ei huomioida, voivat jotkin kuvien värit mennä keskenään sekaisin, koska ne eivät erotu toisistaan tarpeeksi. Verkossa on […]

Posted in R-ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa Värisokeuden vaikutuksen simulointi

Missä aktiiviset tulivuoret sijaitsevat?

Eilisessä postauksessa sijoitin kartalle maanjäristyksiä. Tänään ovat vuorossa tulivuoret. Tsunami Laboratory jakelee listaa aktiivisista tulivuorista. Listan avulla maanpäälliset ja merenalaiset tulivuoret on helppo sijoittaa paikoilleen. Eilisen postauksen tapaan listaus voidaan hakea suoraan R:ään. Pienten aineiston muunnosten jälkeen voidaan piirtää maailman kartalle maanpäälliset tulivuoret punaisella ja merenalaiset sinisellä: library(XML) library(mapdata)   v<-readHTMLTable("http://tsun.sscc.ru/nh/volcano.php?iname=&country=&min_absh=-6200&max_absh=6885&min_relh=0&max_relh=8000&min_lat=-90&max_lat=90&min_lng=-180&max_lng=180&d%5B%5D=A&per_page=-1&search=Search+Database") v<-v[[4]]   v$lat<-as.numeric(as.character(v$Lat)) v$lon<-as.numeric(as.character(v$Long)) […]

Posted in Grafiikka, R-ohjelmointi | 1 Comment »

Missä maa järisee?

Maanjäristyksiä esiintyy tunnetusti erityisesti mannerlaattojen yhtymäkohdissa ympäri maailmaa. Mutta miten ne sijoittuvat kartalle? Tarkastelin kouluajoilta perinnöksi jäänyttä kartastoani, eikä se varsinaisesti antanut asiasta riittävän hyvää kuvaa. Niinpä lähdin jälleen metsästämään dataa verkosta. Northern California Earthquake Data Center tarjoaa aineistoja maanjäristysten sijainneista, tapahtumahetkistä ja järistysten magnitudeista ilmaiseksi. Palvelusta ladatun aineiston perusteella on mahdollista sijoittaa maanjäristykset kartalle. […]

Posted in Grafiikka, R-ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa Missä maa järisee?

Category