R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

helmikuu, 2015

Tilastokeskuksen postinumeroalueittainen avoin tieto ja rCharts

Tilastokeskus on avannut osan postinumeroalueiden tilastoaineistostaan avoimena data nimellä Paavo. Muokkasin aineiston muotoon, jossa esimerkiksi miesten lukumäärästä ja väkiluvusta on laskettu miesten suhteellinen osuus. Aineiston voi ladata tästä .RData-muodossa. Aineistossa on toista sataa muuttujaa, joiden läpikäyminen voi olla helpointa interaktiivista visualisointia käyttäen. Tällaisen mahdollisuuden tarjoaa R-paketti rCharts. Tehdäänpä aineistosta kaksi kuvaa, yksi pylväskaavio ja yksi […]

Posted in Grafiikka, R-ohjelmointi | No Comments »

Category