R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

marraskuu, 2014

ABO-veriryhmän alleelifrekvenssit

Hardy-Weinbergin laki Hardy-Weinbergin laki (HW) kuvaa eri genotyyppifrekvenssien ja alleelifrekvenssien suhdetta vapaasti sekoittuvassa (tasapaino)populaatiossa. Laki yksinkertaistaa eri genotyyppien frekvenssit kaavaksi 1 = (p+q)^2 = p^2+2pq+q^2, jossa p on tietyn lokuksen dominoivan alleelin frekvenssi ja q resessiivisen alleelin frekvenssi populaatiossa. Kaava lienee useimmille tuttu jo lukiosta. Esitetty kaava ei sellaisenaan kuvaa tilannetta kolmen alleelin lokuksessa, jollainen […]

Posted in Grafiikka, R-ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa ABO-veriryhmän alleelifrekvenssit