R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

lokakuu, 2014

SIR-malli markkinoinnissa

Johdanto Epidemiologinen SIR-malli pyrkii mallintamaan infektion leviämistä populaatiossa. Mallissa populaatio on jaettu kolmeen luokkaan, alttiisiin (susceptible eli S), infektoituneisiin (infected eli I) ja tervehtyneisiin (recovered eli R). Yksilöt voivat siirtyä näiden luokkien välillä tietyillä nopeuksilla (S -> I = beta eli infection rate ja I -> R = recovery rate), mutta recovered-luokan oletetaan olevan siinä […]

Posted in R-ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa SIR-malli markkinoinnissa

Category