R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

lokakuu, 2014

RStudio, shiny ja VeRotosite-palvelu

RStudio on R:lle räätälöity kehitysympäristö. Shiny puolestaan on R:n laajennuspaketti, jolla voi helposti tuottaa verkkosovelluksia. Shinyn tuottamien sovellusten siirtäminen tuotantoon edellyttäisi Linux-palvelinta, jolla pyörii Shiny server, mutta RStudio-yritys tarjoaa myös hosting-palvelua, jolloin omaa palvelinta ei tarvita. Pienten sovellusten hosting on tällä hetkellä ilmaista. Verokuitti-palvelu tuottaa Valtion talousarvion pahjalta laskelman, mihin maksamasi veovarat on käytetty. Palvelusta […]

Posted in R-ohjelmointi | No Comments »

SIR-malli markkinoinnissa

Johdanto Epidemiologinen SIR-malli pyrkii mallintamaan infektion leviämistä populaatiossa. Mallissa populaatio on jaettu kolmeen luokkaan, alttiisiin (susceptible eli S), infektoituneisiin (infected eli I) ja tervehtyneisiin (recovered eli R). Yksilöt voivat siirtyä näiden luokkien välillä tietyillä nopeuksilla (S -> I = beta eli infection rate ja I -> R = recovery rate), mutta recovered-luokan oletetaan olevan siinä […]

Posted in R-ohjelmointi | No Comments »

Category