R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

heinäkuu, 2014

Geneettinen epidemiologia – OR vastaan ennustearvo

Geneettinen epidemiologia kattaa suuren joukon erilaisia tutkimusasetelmia, joiden tarkoituksena on löytää tiettyyn tautitilaan liittyviä geneettisiä piirteitä. Eräs tyypillinen asetelma on tapaus-verrokkitutkimus, jossa tutkitaan yhden emäksen muutoksia genomissa. Varsin tyypillisesti tieteellisissä julkaisuissa esitetään tällaisissa tapauksissa geneettisen ominaisuuden odds ratio (vetokerroin), muttei välttämättä sitä, miten paljon lisäarvoa ominaisuus tuo jo tunnettujen taudin riskitekijöiden lisäksi. Lisäarvo olisi kuitenkin […]

Posted in R-ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa Geneettinen epidemiologia – OR vastaan ennustearvo

Category