R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

maaliskuu, 2012

(g)lmer on epäluotettava?

Zhang et al. ovat julkaisseet vastikään artikkelin, jossa he vertaavat eräiden tilasto-ohjelmistojen sekamallien sovittamiseen kehitettyjä ominaisuuksia. Artikkelissa esitetyt tulokset eivät ylipäätään ole kovin mairittelevia, sillä parhaiksi havaittujenkin ohjelmistojen (SAS:n NLMIXED) tyypin I -virhetaso on noin kaksinkertainen ilmoitettuun verrattuna. Erityisen huonosti tuntuu kuitenkin pärjäävän R:n laajennuspaketin lme4 funktion glmer(). Lisäksi R sai pyyhkeitä myös epäluotettavasta mallin […]

Posted in R-ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa (g)lmer on epäluotettava?

Muste-workshop

Survo-käyttäjien yhdistys järjestää huhtikuussa nk. Muste-workshopin, jonka tarkoituksena on kerätä yhteen R- ja Survo-asiantuntijat keskustelemaan Muste-projektista. Ohessa lainaus workshopin alustuksesta, josta käy ilmi tapaamisen tarkoitus: Muste on R-ohjelmistolle kehitetty, avoimeen lähdekoodiin perustuva ja vapaasti saataville tuleva toteutus professori Seppo Mustosen elämäntyönään luomasta Survoohjelmistosta, jonka kehityskaari on jo peräti 50 vuoden mittainen. Musteen päävastuullinen kehittäjä on […]

Posted in R-ohjelmointi, Yleistä | Kommentit pois päältä artikkelissa Muste-workshop

Tyhjien korvaaminen edellisellä arvolla

R on täynnä toinen toistaan hyödyllisempia valmiita funktioita. Usein on tilanne, että data ei ole rakenteeltaan eheää ja sitä joutuu käsittelemään paljonkin ennen varsinaista analyysiä. Törmäsin tänään tilanteeseen, jossa datassa oli mukana väliotsikot yhdessä sarakkeessa ja väliotsikoiden alla tyhjää (NA). Tavoitteenani oli täyttää nämä tyhjät rivit väliotsikoilla, ja tämän jälkeen suodattaa datasta pois tietyt rivit […]

Posted in Aiheeton, R-ohjelmointi, Skriptit | Kommentit pois päältä artikkelissa Tyhjien korvaaminen edellisellä arvolla

Category