R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

syyskuu, 2011

Louhos-blogi

Ohessa linkki uuteen mielenkiintoiseen suomenkieliseen blogiin, jossa käsitellään asioita mm. R-kieltä käyttäen: louhos.wordpress.com Kannattaa pitää blogia silmällä!

Posted in Yleistä | No Comments »

Karttapallo

Paul Murrell on julkaissut alunperin vuonna 2005 painetusta kirjastaan R Graphics uuden päivitetyn ja laajennetun version. Aiempikin versio oli kultakaivos, mutta tästä opin jälleen uusia temppuja, nimittäin interaktiivista grafiikkaa käyttäen toteutetun karttapallon. Siinä pallon pinnan tekstuurina käytetään erillistä png-muotoista kuvatiedostoa. Toteutus menee pääpiirteissään seuraavasti. library(rworldmap) library(rgl)   # Luodaan tekstuurina käytettävä maailmankartta png("worldsmall.png", width=2000, height=1000) […]

Posted in Aiheeton | 1 Comment »

Ajantasainen maailmankartta

Perinteisesti kaikkein käytetyin polygoneista koostuva maailmankartta on löytynyt laajennuspaketista mapdata, josta on voinut tehdä kartan laajennuspaketin maps komennolla map(): library(mapdata) map(’wolrdHires’)library(mapdata) map(’wolrdHires’) Ongelmana on, ettei kyseiseltä kartalta löydy esimerkiksi Viroa, Latviaa ja Liettuaa, vaan ne ovat edelleen Neuvostoliiton kanssa samaa maata. Maakohtaisten tietojen esittäminen vaikkapa Euroopan Unionista on siksi hieman hankalaa. Uudempi kartta, jossa muun […]

Posted in Aiheeton | No Comments »

Koordinaattien sijoittaminen kuntiin

Miten menetellä, jos tiedossa on lista koordinaatteja, jotka pitäisi sijoittaa oikeisiin kuntiin? Ongelman voi ratkaista perinteisesti karttaa käyttäen, tai kaupallisilla ohjelmistoilla, mutta homma hoituu myös R:llä. # Muodostetaan ensin data frame, jossa ovat koordinaatit library(sp) x<-c(24.9375, 24.0722) y<-c(60.1783, 61.4639) dat<-data.frame(id=c("a", "b"), x=x, y=y) coordinates(dat) = ~x+y # Ladataan Suomen kartta, joka on jaettu lääneihin print(load(url("http://gadm.org/data/rda/FIN_adm1.RData"))) […]

Posted in Aiheeton | No Comments »

Category