R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

toukokuu, 2011

Lineaarinen ja Deming-regressio

Toisinaan tulee esille lineaarisen regression ja pääkomponenttianalyysin ero, tarkemmin sanoen kaksiulotteiseen avaruuteen sovitetun lineaarisella regressiosuoran ja pääkomponentin ero. Asiaa voi havainnollistaa esimerkiksi graafisesti. Alla oleva R-koodi x <- rnorm(10000) y <- x + rnorm(10000, mean=0, sd=0.5) plot(y~x,pch=19,cex=0.5,xlab="Isän pituus (normitettu)",ylab="Pojan pituus (normitettu)", las=1) r <- lm(y~x) abline(r, col="#CC0000",lwd=3) r <- princomp(cbind(x,y)) b <- r$loadings[2,1] / r$loadings[1,1] […]

Posted in Aiheeton | Kommentit pois päältä artikkelissa Lineaarinen ja Deming-regressio

Päivitys sivulle ’Editorit’

Päivitin Editorit-sivullle infoa RStudiosta.

Posted in Yleistä | Kommentit pois päältä artikkelissa Päivitys sivulle ’Editorit’

CART-analyysin visualisointi

Classification and regression trees (CART, päätöspuut) on menetelmä, jolla luodaan tietyn aineiston pohjalta puukaavion muodossa esitetty päätäntäkaavio, jota seuraamalla päästää johonkin päättötapahtumaan. Tarkastellaanpa vaikka Titanicin matkustajien selviämistä onnettomuudesta. Analyysi tehdään R:ssä esimerkiksi seuraavasti: library(rpart) data(ptitanic) fit1 <- rpart(survived ~ ., data=ptitanic, cp=.02) plot(fit1, uniform=TRUE, compress=TRUE, branch=1) text(fit1, use.n=TRUE, cex=1, xpd=NA)library(rpart) data(ptitanic) fit1 <- rpart(survived ~ […]

Posted in Aiheeton | Kommentit pois päältä artikkelissa CART-analyysin visualisointi

Category