R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

syyskuu, 2010

HTML-taulukko, jota voi järjestää

R:n funktiokirjastosetti on kasvanut taas yhdellä hyödyllisellä paketilla: SortableHTMLTables. #Asennetaan install.packages("SortableHTMLTables") #Ladataan library("SortableHTMLTables") #Tehdään html-taulukko, jota voi järjestää kansioon irisHTML sortable.html.table(iris, "iris.html", "irisHTML")   #Kannattaa katsoa lisätietoa ?sortable.html.table#Asennetaan install.packages("SortableHTMLTables") #Ladataan library("SortableHTMLTables") #Tehdään html-taulukko, jota voi järjestää kansioon irisHTML sortable.html.table(iris, "iris.html", "irisHTML") #Kannattaa katsoa lisätietoa ?sortable.html.table Koodi tuottaa tällaisen taulukon.

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | No Comments »

Khiin neliötestin odotetut frekvenssit

Khiin neliötestin yhteydessä on usein hyödyllistä tarkastella havaittujen ja odotettujen frekvenssien eroja. Odotetut frekvenssit lasketaan testin yhteydessä, ja ne löytyvät tulosobjektin kohdasta expected. Eroihin pääsee siis käsiksi esimerkiksi seuraavasti: # Aineisto m<-matrix(ncol=2, data=c(117, 222, 61, 100)) # Testi chisq.test(m) # Odotetut arvot chisq.test(m)$expected # Ero havaittuihin arvoihin chisq.test(m)$observed-chisq.test(m)$expected# Aineisto m<-matrix(ncol=2, data=c(117, 222, 61, 100)) # […]

Posted in Aiheeton | No Comments »

Tiedostojen kopiointi

R:llä voidaan kopioida tiedostoja tiedostojärjestelmässä. Ohessa esimerkki Windows-ympäristöstä: #Luodaan lähde ja kohde kansiot sourc <- "C:\\temp\\" dest <- "C:\\temp\\new"   #Luodaan tiedosto if(is.na(file.info(dest)$isdir))        dir.create(dest, recursive = TRUE)   #Kopioidaan file.copy(dir(sourc, full.names = TRUE), dest)#Luodaan lähde ja kohde kansiot sourc <- "C:\\temp\\" dest <- "C:\\temp\\new" #Luodaan tiedosto if(is.na(file.info(dest)$isdir))        dir.create(dest, recursive […]

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | No Comments »

Colorbrewer 2.0

Datan visualisoinnissa ja kuvion värimaailmaa pohtiessa kannttaa turvautua hyväksihavaittuihin malleihin. Tällaisia väriskaalamalleja tarjoaa mm. Colorbrewer 2.0. Palvelu tarjoaa esimerkiksi tulostukseen sopivat värit, tai väriskaalan, jossa ei ole punavihersokeille hankalasti erottuvia värejä. Colorbrewer 2.0 kannattaa pistää kirjanmerkkeihin, jos työstää paljon esitysgrafiikkaa – väline jolla grafiikkaa tekee, ei tässä kohtaa ole merkityksellinen.

Posted in Grafiikka, Muu ohjelmointi | No Comments »

lls() ja muistin käyttö

Edellisessä jutussa mainittuun lls()-komentoon voi lisätä myös objektien koon R:n muistissa. Tähän tarvittavin pienin muutoksin komennosta tulee: lls <- function (pos = 1, pat = ""){ dimx <- function(dd) if (is.null(dim(dd))) length(dd) else dim(dd) lll <- ls(pos = pos, pat = pat) cat(formatC("mode", 1, 15), formatC("class", 1, 18), formatC("name",1, max(nchar(lll)) + 1), " dim size […]

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | No Comments »

Paranneltu ls(): lls()

ls()-funktio tuottaa listan objekteista, joita R sessiossa on auki. Funktiosta löytyy myös paranneltu versio: lls <- function (pos = 1, pat = ""){ dimx <- function(dd) if (is.null(dim(dd))) length(dd) else dim(dd) lll <- ls(pos = pos, pat = pat) cat(formatC("mode", 1, 15), formatC("class", 1, 18), formatC("name",1, max(nchar(lll)) + 1), "size\n—————————————————————–\n") if (length(lll) > 0) { […]

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | No Comments »

Category