R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

elokuu, 2010

Siloitettu hajontakuvio: ggplot2-versio

Kuten edellisessä esimerkissä todettiin, asioiden tekemiseen R:llä on useita vaihtoehtoja. Tässä esimerkki siloitettujen hajontakuvioiden piirtämisestä käyttäen ggplot2-grafiikkaa: install.packages(c("ggplot2", "gridExtra")) library(ggplot2) library(gridExtra)   x<-rnorm(45000) y<-x+rnorm(45000, mean=1, sd=0.5)   a <- qplot(x, y, alpha = I(1/1)) b <- qplot(x, y, alpha = I(1/10)) c <- qplot(x, y, alpha = I(1/100)) d <- qplot(x, y, alpha = I(1/200)) […]

Posted in Grafiikka, R-ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa Siloitettu hajontakuvio: ggplot2-versio

Siloitettu hajontakuvio

Jos on tarpeen esittää hajontakuviossa suuri määrä havaintoja, voi tavanomaisesta hajontakuviosta olla vaikea hahmottaa muuttujien suhdetta. Tällöin voidaan käyttää jonkinlaista siloitettua tai pehmennettyä hajontakuviota. Sellaisten piirtämiseen on R:ssä runsaasti erilaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi: # Simuloidaan aineisto x<-rnorm(45000) y<-x+rnorm(45000, mean=1, sd=0.5)   # Tehdään viisi pikkukuvaa par(mfrow=c(3,2), mar=c(2,2,2,2))   # Tavanomainen hajontakuvio plot(x, y, pch=20, main="plot()")   […]

Posted in Grafiikka | Kommentit pois päältä artikkelissa Siloitettu hajontakuvio

PyCon Finland 2010

Hieman off-topic, mutta R-koodareita saattaa kiinnostaa, että Turussa järjestetään 21.10.2010 Python-kehittäjien konferenssi PyCon Finland 2010. Tapaamisen tiedot tarkentuvat lähitulevaisuudessa.

Posted in Muu ohjelmointi | Kommentit pois päältä artikkelissa PyCon Finland 2010

Category