R-ohjelmointi.org

Tilastotieteellistä ohjelmointia R-kielellä

heinäkuu, 2009

R ja Powerpoint: R2PPT

Lueskelin uusimman UseR-konferenssin esityksiä ja huomasin, että PowerPointin käyttöön R:stä käsin on tehty funktiokirjasto: R2PPT. Tämän paketin avulla voi tuottaa automatisoitua raportteja, viedä R:ssä tehtyjä kuvia, taulukoita ja tekstejä suoraan osaksi PowerPoint-esitystä. Olen yleensä käyttänyt Sweavea (Latex) tuottamaan PowerPoint-tyylisiä esityksiä, mutta R2PPT kuulosti nopeiden esitysten tuottamiseen sen verran lupaavalta, että päätin antaa sille mahdollisuuden. Alla […]

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | No Comments »

Funktiokirjastojen päivittäminen uuteen versioon

R:stä ilmestyy uusi jakelu noin puolen vuoden välein. Tällä hetkellä versio on R 2.9.1. Windows-ympäristössä pävittäminen uuteen versioon tapahtuu helpoiten lataamalla .exe-tiedosto ja ajamalla se koneessa. Funktiokirjastojen (pakettien) päivitys ei olekaan niin suoraviivaista. Voi olla, että olet aikaisempaa versiota käyttäessäsi asentanut useita funktiokirjastoja, joita haluaisit käyttää myös päivitetyssä versiossa. Tässä tilanteessa on kaksi vaihtoehtoa: 1. […]

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | No Comments »

CRAN Task Views

R-projektin sivuilla on nk. Task Views-sivusto, joilla esitetään funktiokirjastot tietyn tilastotieteen osa-alueen ja/tai menetelmän näkökulmasta. Esimerkiksi Survival Task View esittelee kaikki survival-analyysiin liittyvät funktiokirjastot tietyn menetelmän näkökulmasta. Kaikki ko. Task View:n liittyvät funktiokirjastot voi myös asentaa kerralla sivuilla esiteltävillä komennoilla. Kannattaa kuitenkin huomata, että kirjastoja on paljon ja joukossa saattaa olla runsaasti sellaisia kirjastoja, joita […]

Posted in R-ohjelmointi | No Comments »

Kombinaatiot ja permutaatiot

R:llä on kohtalaisen helppo tuottaa esim. vektoreista kombinaatioita ja permutaatioita. Tässä muutama esimerkki käyttäen gregmisc-paketin funktiota: > library(gregmisc) > vec <- LETTERS[1:3]   > #combinations tuottaa eri kombinaatiot > combinations(length(vec), 2, vec, repeats=TRUE) [,1] [,2] [1,] "A" "A" [2,] "A" "B" [3,] "A" "C" [4,] "B" "B" [5,] "B" "C" [6,] "C" "C"   > […]

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | No Comments »

R fortunes

Aina silloin tällöin joku R-help-foorumilla kommentoi tähän tapan ja foorumia vähemmän aikaa lukeneet ihmettelevät, että mitä tuolla tarkoitetaan. Kommentti liittyy funktiokirjastoon nimeltään fortunes. Tähän kirjastoon on kootu R-help-foorumilta käyttäjien lausahduksia, heittoja, ennustuksia etc. vuosien varrelta. Katsotaan tarkemmin, että mitä nämä pitävät sisällään. Asennetaan fortunes-paketti ja katostaan mitä funktion ’fortune’ help-sivu sanoo. install.packages("fortunes") library(fortunes) ?fortuneinstall.packages("fortunes") library(fortunes) […]

Posted in R-ohjelmointi, Skriptit | No Comments »

Category